onsdag, april 23, 2008

Reduserte åpningstider i biblioteket!

Biblioteket må inntil videre innføre begrensninger i sine åpningstider. Vi beklager dette på det sterkeste, men vi har fått en vakanse som gjør det nødvendig. Samtidig annonserer vi muligheten for å låne bøker via Servicetorget. Dette har alt vært mulig i en prøveperiode, og gjøres nå offisielt.

Personalet vårt i hovedbiblioteket blir redusert fra tre til to ansatte fra 1. mai. Vi har da ikke noen muligheter til å opprettholde våre nåværende åpningstider. De nye åpningstidene vil gjelde fra 1. mai og blir slik:

Ved Servicetorget:

Mandag 09.00-13.00
Onsdag 09.00-13.00
Fredag 09.00-13.00

Servicetorget vil holde voksenavdelingen åpen for utlån. Bøker kan lånes og leveres i skranken i Servicetorget. I tillegg er lesesalen og datamaskinene i voksenavdelingen tilgjengelige. De ansatte i Servicetorget vil dessverre ikke kunne besvare spørsmål om samlingen, og bibliotekarene vil ikke være tilgjengelige.

Full åpningstid Voksenavdelingen:

Mandag 13.00-15.00
Onsdag 13.00-19.00
Fredag 13.00-15.00

Alle Voksenavdelingens tilbud vil være tilgjengelige, og bibliotekarene vil være til tjeneste.

Full åpningstid Barne- og ungdomsavdelingen:

Mandag 13.00-19.00
Onsdag 13.00-19.00
Fredag 13.00-15.00

Alle Barne- og ungdomsavdelingens tilbud vil være tilgjengelige, og bibliotekarene vil være til tjeneste.

Åpningstidene vil gjelde frem til 23. juni, da vi innfører sommeråpent, og igjen fra 18. august og fremover. Vi håper å kunne utvide åpningstiden igjen i løpet av høsten, men vet foreløpig ikke når det blir mulig.

Vi vil takke Servicetorget for den utvidelsen av vårt tilbud de bidrar til. Servicetorget har holdt åpent for oss om morgenen i en prøveperiode, og det har vært så vellykket at vi nå gjør det offisielt.

Vi beklager at disse endringene skjer på kort varsel. Vi har kjent til at begrensningene ville komme i noen tid, men har vært nødt til å legge en del arbeid i å utforme en turnus vi kan gjennomføre.

med vennlig hilsen
Bernt Breivoll
Bibliotekssjef

Ingen kommentarer: