tirsdag, februar 12, 2008

Fauske bibliotek innfører LÅNEKORTET


Fra og med i dag innfører biblioteket LÅNEKORTET - ett felles, nasjonalt lånekort som du etter hvert skal kunne bruke i de fleste norske bibliotek. Du kan allerede bruke det i mange av bibliotekene våre, for eksempel Bodø bibliotek og biblioteket til Høgskolen i Bodø.

Her kan du lese mer om LÅNEKORTET, og hvordan det fungerer i resten av ladet. Du kan også få en brosjyre i biblioteket. Spesielt for Fauske blir at:

Det er 15 års aldersgrense på LÅNEKORTET, så yngre barn må ha foreldres samtykke. For enkelthets skyld ønsker vi å ta i bruk samme aldersgrense på lokale kort, men her må vi avvente vedtak i kommunestyret. Foreløpig vil aldersgrensen på lokale kort være 13 år.

Nye lånere over 15 får valget mellom LÅNEKORTET og lokalt kort. Kortet er gratis for nye lånere.

Lånere som har sitt gamle kort får tilbud om LÅNEKORTET gratis. Lånere som har den eldste typen kort med påklistret strekkode får tilbud om nytt lokalt kort hvis de ikke vil ha LÅNEKORTET.

Vi vil begynne å kreve at lånere over 15 har med seg kort, så voksne lånere som har mistet sitt gamle kort må få nytt. Vi vil etter hvert kreve kr. 10,- for å erstatte et mistet kort, men her må vi også avvente vedtak i kommunestyret. Foreløpig vil nye kort være gratis. Lånere som har glemt kortet hjemme får henstand en gang.

Lånere med LÅNEKORTET fra andre bibliotek kan bruke dem her, hvis de i tillegg har legitimasjon. Lånerne må overholde Fauske biblioteks låneregler. De kan også levere bøker lånt på andre bibliotek her.

Da håper vi at dette tilbudet vil bli godt mottatt på Fauske!