tirsdag, april 29, 2008

Purregebyr og nytt lånereglement vedtatt i driftsutvalget

16. april vedtok driftsutvalget i Fauske kommune innføring av purregebyr og nytt lånereglement ved Fauske bibliotek med avdelinger. Vedtaket ligger i fulltekst på kommunens hjemmeside. Vedtaket skal sluttbehandles i kommunestyret 8. mai. Med forbehold om at det godkjennes, så vil purregebyr og nytt lånereglement gjelde fra 8. mai.

I vedtaket heter det at:

"Purring etter 2 uker, gratis
Purring etter 4 uker, kr. 50,-
Purring etter 6 uker, kr. 100,-

Låneren sperres for videre utlån så lenge gebyr ikke er betalt. Hvis boken/mediet ikke blir levert etter 3. purring, vil låneren motta erstatningskrav. Ved erstatningskrav krever vi i tillegg et gebyr på kr. 150,-. Erstatningskrav kan tidligst sendes ut 2 uker etter 3. purring. Når erstatningskrav er sendt vil kravet bli opprettholdt selv om bok/medium blir levert."

Fauske bibliotek har i lengre tid informert om at dette vil komme, så vi håper det ikke er en overraskelse for våre lånere. Her kan du lese hva vi håper å oppnå med gebyret.

Vi vil komme tilbake med informasjon om hvordan dette vil fungere i praksis.

Ingen kommentarer: