torsdag, desember 11, 2008

Vi avslutter bloggen

Jeg slutter ved Fauske bibliotek i dag 11. desember, for å begynne i ny jobb ved Fylkesbiblioteket i Hordaland. Siden jeg i stor grad har vært ansvarlig for bloggen, velger vi å avslutte den nå.

Vi vet foreløpig ikke hvem som kommer til å gå inn i min jobb, og heller ikke hvem som kommer til å ha hovedansvaret for bibliotekets Internettprofil videre.

Da vi startet bloggen i 2005, var vi blant de første bibliotekene i Norge som prøvde noe slikt. Det har vært et interessant og lærerikt eksperiment. Vi har prøvd forskjellige modeller, men kanskje ikke funnet frem til noen naturlig rolle for bloggen i nettsatsingen vår. Hovederfaringen har vært at det ikke kan gjøres halvhjertet: da jeg ble vikarierende biblioteksjef i 2007 klarte jeg ikke lenger å finne tid til bloggen, og dermed sank produktiviteten drastisk. Det illustrerer kanskje at i et bibliotek med såpass få ansatte som Fauske, blir en slik satsing personavhengig og sårbar.

Uansett har dert vært morsomt å holde på med, som det også har vært en morsom og spennende tid de seks årene jeg har jobbet her ved Fauske bibliotek. Med det sier jeg takk for meg.

vennlig hilsen
Bernt Lage Breivoll

onsdag, november 12, 2008

BIBLIOTEKET ER STENGT FRA 24. NOVEMBER

Fauske bibliotek blir stengt fra 24. november 2008 til medio mars 2009 pga ombygging. Ombyggingen skyldes flytting av administrasjonen fra rådhuset til administrasjonsbygget.

AVDELINGENE ER ÅPNE

Avdelingene i Sulitjelma og Valnesfjord vil holde åpent som vanlig, og er åpne for alle kommunens innbyggere.

Sulitjelma avd.

Mandag 17.00-20.00
Tirsdag 11.00-14.00
Onsdag 17.00-20.00

Valnesfjord avd.

Onsdag 17.00-19.30
Torsdag 17.00-19.30

INNLEVERING OG PURRING

Det vil ikke bli sendt ut purringer i tiden biblioteket er stengt. Om noen ønsker å levere inn lånte bøker i perioden med stenging kan man fortsatt benytte seg av innleveringskasser, eller levere bøkene til servicetorget.

FJERNLÅN

Et unntak er for bøker som er fjernlånt fra andre bibliotek. For disse lånene gjelder den vanlige lånetiden, og bøkene må leveres inn til rett tid. Studenter som trenger fjernlån kan henvende seg til avdelingene.

Vi beklager stengingen, men ønsker alle velkommen til gjenåpning før påske i 2009.

Fauske Bibliotek

torsdag, august 21, 2008

Åpningstider 18. august - 15. september

Hele biblioteket:

Mandag 13.00-19.00
Onsdag 13.00-19.00
Fredag 13.00-15.00

Selvbetjent i voksenavdelingen ved Servicetorget:

Mandag 09.00-13.00
Onsdag 09.00-13.00
Fredag 09.00-13.00

onsdag, juni 25, 2008

Sommeråpent i biblioteket 30. juni – 15. august

Barne- og ungdomsavdelingen:

Mandag 13.00-19.00
Onsdag 13.00-16.00

Voksenavdelingen:

Onsdag 16.00-19.00

Selvbetjening ved Servicetorget*:

Mandag 09.00-13.00
Onsdag 09.00-13.00

*Servicetorget vil holde voksenavdelingen åpen for utlån. Bøker kan lånes og leveres i skranken i Servicetorget. I tillegg er lesesalen og datamaskinene i voksenavdelingen tilgjengelige. For andre tjenester henviser vi til vanlig åpningstid.

Avdeling Sulitjelma og Avdeling Valnesfjord er stengt i skolens sommerferie.

mandag, mai 19, 2008

Purregebyr og nytt lånerreglement er innført!

Purregebyr ble vedtatt endelig vedtatt i kommunestyret 8. mai, og gjelder dermed for alle bøker og medier lånt fra da av.

Det nye lånerreglementet ble vedtatt og gjelder fra samme dato.

tirsdag, april 29, 2008

Purregebyr og nytt lånereglement vedtatt i driftsutvalget

16. april vedtok driftsutvalget i Fauske kommune innføring av purregebyr og nytt lånereglement ved Fauske bibliotek med avdelinger. Vedtaket ligger i fulltekst på kommunens hjemmeside. Vedtaket skal sluttbehandles i kommunestyret 8. mai. Med forbehold om at det godkjennes, så vil purregebyr og nytt lånereglement gjelde fra 8. mai.

I vedtaket heter det at:

"Purring etter 2 uker, gratis
Purring etter 4 uker, kr. 50,-
Purring etter 6 uker, kr. 100,-

Låneren sperres for videre utlån så lenge gebyr ikke er betalt. Hvis boken/mediet ikke blir levert etter 3. purring, vil låneren motta erstatningskrav. Ved erstatningskrav krever vi i tillegg et gebyr på kr. 150,-. Erstatningskrav kan tidligst sendes ut 2 uker etter 3. purring. Når erstatningskrav er sendt vil kravet bli opprettholdt selv om bok/medium blir levert."

Fauske bibliotek har i lengre tid informert om at dette vil komme, så vi håper det ikke er en overraskelse for våre lånere. Her kan du lese hva vi håper å oppnå med gebyret.

Vi vil komme tilbake med informasjon om hvordan dette vil fungere i praksis.

onsdag, april 23, 2008

Reduserte åpningstider i biblioteket!

Biblioteket må inntil videre innføre begrensninger i sine åpningstider. Vi beklager dette på det sterkeste, men vi har fått en vakanse som gjør det nødvendig. Samtidig annonserer vi muligheten for å låne bøker via Servicetorget. Dette har alt vært mulig i en prøveperiode, og gjøres nå offisielt.

Personalet vårt i hovedbiblioteket blir redusert fra tre til to ansatte fra 1. mai. Vi har da ikke noen muligheter til å opprettholde våre nåværende åpningstider. De nye åpningstidene vil gjelde fra 1. mai og blir slik:

Ved Servicetorget:

Mandag 09.00-13.00
Onsdag 09.00-13.00
Fredag 09.00-13.00

Servicetorget vil holde voksenavdelingen åpen for utlån. Bøker kan lånes og leveres i skranken i Servicetorget. I tillegg er lesesalen og datamaskinene i voksenavdelingen tilgjengelige. De ansatte i Servicetorget vil dessverre ikke kunne besvare spørsmål om samlingen, og bibliotekarene vil ikke være tilgjengelige.

Full åpningstid Voksenavdelingen:

Mandag 13.00-15.00
Onsdag 13.00-19.00
Fredag 13.00-15.00

Alle Voksenavdelingens tilbud vil være tilgjengelige, og bibliotekarene vil være til tjeneste.

Full åpningstid Barne- og ungdomsavdelingen:

Mandag 13.00-19.00
Onsdag 13.00-19.00
Fredag 13.00-15.00

Alle Barne- og ungdomsavdelingens tilbud vil være tilgjengelige, og bibliotekarene vil være til tjeneste.

Åpningstidene vil gjelde frem til 23. juni, da vi innfører sommeråpent, og igjen fra 18. august og fremover. Vi håper å kunne utvide åpningstiden igjen i løpet av høsten, men vet foreløpig ikke når det blir mulig.

Vi vil takke Servicetorget for den utvidelsen av vårt tilbud de bidrar til. Servicetorget har holdt åpent for oss om morgenen i en prøveperiode, og det har vært så vellykket at vi nå gjør det offisielt.

Vi beklager at disse endringene skjer på kort varsel. Vi har kjent til at begrensningene ville komme i noen tid, men har vært nødt til å legge en del arbeid i å utforme en turnus vi kan gjennomføre.

med vennlig hilsen
Bernt Breivoll
Bibliotekssjef