tirsdag, april 29, 2008

Purregebyr og nytt lånereglement vedtatt i driftsutvalget

16. april vedtok driftsutvalget i Fauske kommune innføring av purregebyr og nytt lånereglement ved Fauske bibliotek med avdelinger. Vedtaket ligger i fulltekst på kommunens hjemmeside. Vedtaket skal sluttbehandles i kommunestyret 8. mai. Med forbehold om at det godkjennes, så vil purregebyr og nytt lånereglement gjelde fra 8. mai.

I vedtaket heter det at:

"Purring etter 2 uker, gratis
Purring etter 4 uker, kr. 50,-
Purring etter 6 uker, kr. 100,-

Låneren sperres for videre utlån så lenge gebyr ikke er betalt. Hvis boken/mediet ikke blir levert etter 3. purring, vil låneren motta erstatningskrav. Ved erstatningskrav krever vi i tillegg et gebyr på kr. 150,-. Erstatningskrav kan tidligst sendes ut 2 uker etter 3. purring. Når erstatningskrav er sendt vil kravet bli opprettholdt selv om bok/medium blir levert."

Fauske bibliotek har i lengre tid informert om at dette vil komme, så vi håper det ikke er en overraskelse for våre lånere. Her kan du lese hva vi håper å oppnå med gebyret.

Vi vil komme tilbake med informasjon om hvordan dette vil fungere i praksis.

onsdag, april 23, 2008

Reduserte åpningstider i biblioteket!

Biblioteket må inntil videre innføre begrensninger i sine åpningstider. Vi beklager dette på det sterkeste, men vi har fått en vakanse som gjør det nødvendig. Samtidig annonserer vi muligheten for å låne bøker via Servicetorget. Dette har alt vært mulig i en prøveperiode, og gjøres nå offisielt.

Personalet vårt i hovedbiblioteket blir redusert fra tre til to ansatte fra 1. mai. Vi har da ikke noen muligheter til å opprettholde våre nåværende åpningstider. De nye åpningstidene vil gjelde fra 1. mai og blir slik:

Ved Servicetorget:

Mandag 09.00-13.00
Onsdag 09.00-13.00
Fredag 09.00-13.00

Servicetorget vil holde voksenavdelingen åpen for utlån. Bøker kan lånes og leveres i skranken i Servicetorget. I tillegg er lesesalen og datamaskinene i voksenavdelingen tilgjengelige. De ansatte i Servicetorget vil dessverre ikke kunne besvare spørsmål om samlingen, og bibliotekarene vil ikke være tilgjengelige.

Full åpningstid Voksenavdelingen:

Mandag 13.00-15.00
Onsdag 13.00-19.00
Fredag 13.00-15.00

Alle Voksenavdelingens tilbud vil være tilgjengelige, og bibliotekarene vil være til tjeneste.

Full åpningstid Barne- og ungdomsavdelingen:

Mandag 13.00-19.00
Onsdag 13.00-19.00
Fredag 13.00-15.00

Alle Barne- og ungdomsavdelingens tilbud vil være tilgjengelige, og bibliotekarene vil være til tjeneste.

Åpningstidene vil gjelde frem til 23. juni, da vi innfører sommeråpent, og igjen fra 18. august og fremover. Vi håper å kunne utvide åpningstiden igjen i løpet av høsten, men vet foreløpig ikke når det blir mulig.

Vi vil takke Servicetorget for den utvidelsen av vårt tilbud de bidrar til. Servicetorget har holdt åpent for oss om morgenen i en prøveperiode, og det har vært så vellykket at vi nå gjør det offisielt.

Vi beklager at disse endringene skjer på kort varsel. Vi har kjent til at begrensningene ville komme i noen tid, men har vært nødt til å legge en del arbeid i å utforme en turnus vi kan gjennomføre.

med vennlig hilsen
Bernt Breivoll
Bibliotekssjef

mandag, april 21, 2008

Boksalg!


28.-30. april i bibliotekets åpningstid.

Vi legger ut gamle bøker og skjulte godbiter fra magasinet til salg i lesesalen på biblioteket. I tillegg helt nye eksemplarer av 100-årshistorien "Fra kobbereventyr til marmorby" og "Innenfor fellesskapet".

Kr. 5,- pr. bok!

NB! Vi tar ikke imot forhåndsbestillinger, eller bestillinger under salget. Alt selges på stedet mot kontant betaling. Unntak gjøres for skolene i Fauske kommune.

mandag, april 14, 2008

Nye blader og tidsskrift i biblioteket

Tidsskriftkroken i Fauske bibliotek våkner til liv igjen! I januar 2004 måtte vi si opp de fleste av abonnementene våre, men nå kan vi endelig tilby nye blader, magasiner og tidsskrift. Norsk kulturråd har nemlig begynt å kjøpe inn noen av de tyngste kulturtidsskriftene, og dele dem ut til bibliotekene.

Blant de tidsskriftene vi får inn nå er Historie, Nytt Norsk Tidsskrift, Samtiden, Syn og Segn og Vinduet.

Vi har klart å finne penger til å følge opp Kulturrådets satsing med å kjøpe inn noen blader med litt bredere appell.

Derfor finner du nå Hjemmet, Bonytt, Det Nye og Vi Menn i tidsskriftkroken. Dessuten har vi kjøpt inn Topp og Julia til ungdomsavdelingen.

Vi håper å få inn flere populære titler etter hvert. I tillegg har vi et utvalg blader vi får gratis fra forskjellige kilder. De som savner flere aviser enn Saltenposten og Avisa Nordland må vi nok fremdeles skuffe. Det er bare disse to vi kan få på dagen, og et avisabonnement blir for dyrt for oss når avisen ikke er fersk.

fredag, april 11, 2008

Vi beklager!

Onsdag 23. april og torsdag 24. april er biblioteket stengt.

Bibliotekarene skal på kurs i biblioteksystemet Mikromarc. Kurset er arrangert i fellesskap av bibliotekene i Indre Salten (Beiarn, Fauske, Saltdal og Sørfold), og inngår i et bredere samarbeid vi ønsker å bygge opp. På sikt vil både samarbeidet mellom bibliotekene og den nye kompetansen komme våre brukere til gode.
Samtidig benytter vi anledningen til å få bonet i biblioteket.

Vi beklager spesielt at kurset faller på Verdens bokdag 23. april, men dette var den gunstigste løsningen økonomisk. Biblioteket vil i stedet feire bokdagen med et boksalg 28.-30. april.

Kurset har fått pengestøtte av Nordland fylkesbibliotek.