onsdag, desember 05, 2007

Vi er nok stengt i julen...

Hovedbiblioteket er stengt fra og med søndag 23. desember til og med tirsdag 1. januar.

Avdeling Sulitjelma og Valnesfjord er stengt i skolens juleferie.

...Lån bøker i tide før jul!

mandag, desember 03, 2007

Innføring av purregebyr fra 1.1.2008

Hvorfor gebyr?

Fauske bibliotek har ikke pleid å ta purregebyr eller overdagspenger av de lånerne som beholder bøkene sine litt for lenge. Nå skal lånereglementet opp til behandling i kommunestyret, og vi regner med at det vil bli vedtatt å innføre purregebyr fra 1.1.2008.

For de aller fleste lånerne våre er dette gode nyheter. Det betyr at bøkene og mediene kommer tilbake på hyllen, og blir tilgjengelig for utlån igjen. De som reserverer en utlånt bok, vil få den i hende raskere. Både utvalget på hyllene og servicen overfor lånerne blir bedre. De fleste har heller ikke problemer med å levere i tide, og vil derfor ikke rammes av gebyret.

For det mindretallet av lånere som ikke leverer i tide, vil det bety at de får en liten utgift. Vi håper imidlertid at gebyret vil virke som en spore til å levere, slik at det ikke går så langt at vi må sende ut erstatningskrav – noe som dessverre altfor ofte er tilfelle nå.

I tillegg til at vi yter en bedre service med gebyr, vil gebyret dekke en utgift som har vokst seg altfor stor. Det er ikke gratis for biblioteket å sende en purring i posten, og gebyret vil betale for det. Da slipper vi å bruke penger som skulle vært brukt på bøker.

Gebyret vil også være betaling for det arbeidet vi har med purringene, og det er noen timer i uken. Vi håper at gebyrene vil redusere antallet purringer drastisk, slik at vi får bedre tid til å yte service til lånerne.

Slik blir det i praksis:

Siden gebyret blir betaling for utgifter og arbeid med purringene, så blir det ikke slettet ved innlevering av bøkene/mediene, men må betales. Gebyret betales mot kvittering i skranken i biblioteket. Låneren sperres for videre utlån så lenge gebyret ikke er betalt.

Sannsynligvis vil gebyrene pr. utsendt purring bli:

- purring etter 2 uker, gratis
- purring etter 4 uker, kr. 50,-
- purring etter 6 uker, kr. 100,-

Hvis boken/mediet ikke blir levert etter 3. purring, vil låneren motta et erstatningskrav (J.fr. Lånerreglement for Fauske bibliotek). Ved erstatningskrav krever vi i tillegg til erstatningen et gebyr på kr. 150,-. Erstatningskrav betales pr. faktura til kommunen. Når vi har sendt ut erstatningskrav vil det være for sent å levere, og kravet må betales. Erstatningskravene er i dag:

- Fag- og skjønnlitteratur for voksne: kr. 400,-
- Fag- og skjønnlitteratur for barn: kr. 250,-
- Lydbøker, CD, kassetter for barn/voksne: kr. 250,-
- Video for barn/voksne: kr. 200,-

Innføring av gebyr vil medføre langt strengere praksis med hensyn til lånekort/ID ved utlån.

Du vil fortsatt kunne unngå purring og gebyr ved å:

- levere i tide
- fornye lånet i skranken, på telefon eller via Internett.

Det ovenstående er en foreløpig skisse, og kan bli gjenstand for noen endringer etter hvert. Vi ber imidlertid om forståelse for at bibliotekets utgifter og ekstraarbeid ved purringer har blitt så store, at tiltaket er nødvendig.


Med vennlig hilsen

Fauske bibliotek