torsdag, mars 30, 2006

Justeringer i "Fauske-blogger"

Vi har gjort noen flere endringer i spalten med Fauske-blogger til høyre. Nå lenker vi både til selve bloggen og til den eller de nyeste postene i den enkelte blogg. Dermed kommer alle bloggene med, ikke bare de sist oppdaterte. Det er foreløpig litt færre blogger som er kommet med enn det var i den gamle blogrollen. Det skal vi prøve å gjøre noe med i neste uke en gang.

Ingen kommentarer: