tirsdag, mars 20, 2007

Vaktskifte i biblioteket

Fra og med 1. mars i år gikk bibliotekssjef Torild Rones ut i permisjon i ett år. Hun skal overta Fauske videregående skoles bibliotek dette året, så vi ønsker henne lykke til. I mellomtiden er Bernt Lage Breivoll fungerende bibliotekssjef.

I og med at Torild er borte, er vi noe underbemannet akkurat nå - to heltidsansatte i hovedbiblioteket mot vanligvis tre. Vi håper imidlertid å ha en ny person på plass etter påske.

Ingen kommentarer: