fredag, januar 12, 2007

Pressemelding ang. hundreårsmarkeringen

ABM-enheten (Arkiv, Bibliotek og Museum) i Nordland Fylkeskommune har sendt ut denne pressemeldingen angående hundreårsmarkeringen i Sulis.


Pressemelding 11.01.2007

Hei,Hei.

På lørdag 13.jan er det nøyaktig 100 år siden arbeiderne i Sultjelma Gruber samlet seg på langvatnisen og startet den første fagforeningen iSulis. Lofotposten skrev den 30.januar 1907 at 1500 mann deltok i aksjonen,i protest mot innføring av et kontrollsystem arbeiderne selv kalte"slavemerket". I anledning 100-årsmarkeringen har ABM-enheten i Nordlandfylkeskommune lagt ut en del lyd- og bilde-materiale på våre hjemmesider. Deriblant et lydopptak fortalt av en som selv deltok i aksjonen, IbenhardtOlsen født 1884, hentet fra arkivene til Arkiv i Nordland.

Flere detaljer finner du i pressemeldingen som er lagt ut på http://www.nfk.no/presse

Hilsen Sølvi Riise
ABM-enheten
Nordland fylkeskommune