mandag, desember 18, 2006

Marmorprisen til biblioteket

Årets Marmorpris ble delt mellom Fauske bibliotek og Servicetorget. Prisen deles ut av Fauske kommunale råd for funsksjonshemmede. I begrunnelsen heter det blant annet at personalet er serviceinnstilt og inkluderende, og at vi har vært lydhøre når det gjelder hensyn som må tas til hørsel og synshemmede. Både Bibliotek og Servicetorg har vært positive til å ha mennesker på utplassering og jobb, der andre bedrifter kanskje ville ha kviet seg, heter det videre. Se artikkel i Saltenposten.

2 kommentarer:

Lasse G. Dahl sa...

Gratulerer! Det er helt velfortjent!

Sunniva Jensen sa...

Jeg vet ikke hvor det passer å skrive dette, men Fauske bibliotek har den fineste bibliotekbloggen jeg har sett til nå!

Så jeg er sikker på at alle priser er fortjent!