mandag, februar 13, 2006

Informasjon og nyheter fra biblioteket

Fauske bibliotek er opptatt av å få informasjon og nyheter om biblioteket ut til deg som bruker. Jo flere måter vi kan få gjort det på jo bedre er det: annonser, plakater, leaflets, nettside, blogg og e-post. Vi har imidlertid ikke ressurser i form av tid og personell til å ta i bruk alle medier hver gang vi har noe å fortelle. Derfor må vi foreta noen valg.

Vi kommer til å bruke bloggen vår som hovedkanal for nyheter og informasjon på Internett. Her vil du finne nye bøker og medier i biblioteket, åpningstider, utstillinger, arrangementer og konkurranser, nye tjenester, omorganiseringer i biblioteket, nytt på nettsidene våre - og kanskje bare små innblikk i hvordan det egentlig går med biblioteket. Bloggen er det enkleste og raskeste verktøyet for oss, derfor har vi valgt den til å oppdatere deg kontinuerlig om stort og smått.

I tillegg vil vi med jevne mellomrom sende nyheter fra bloggen ut på e-post. Vi vil ikke sende deg e-post uten at du ønsker det selv, så spør på biblioteket, ring oss eller send oss en e-post om du vil benytte deg av dette tilbudet.

På bibliotekets nettsider vil du fortsatt finne de viktigste nyhetene, som for eksempel endringer i åpningstid eller større arrangementer. I hovedsak vil vi imidlertid bruke nettsidene til å presentere bibliotekets stående, varige tilbud.

Vi vil selvfølgelig fortsette å ta i bruk annonser, plakater og leaflets når vi mener det det er tjenlig.

Ingen kommentarer: