tirsdag, januar 10, 2006

Fauske bibliotek prøver egentlig ut noe helt nytt med denne bloggen. Folkebibliotekenes oppgave er alltid å samle, ordne og gjøre tilgjengelig informasjon - gratis. Da må vi interessere oss for et nytt medie når det begynner å bli tatt i bruk av mange. Vi må spørre oss om det som skrives i det nye mediet er noe vi kan og bør hjelpe til å distribuere, og om mediet er noe vi selv kan ta i bruk for å formidle våre mer tradisjonelle medier og tjenester også.

Blogger har i flere år vært brukt til å diskutere bibliotekfaglige spørsmål, for eksempel i Blogg og bibliotek. Men det er helt nytt for norske bibliotek å bruke dem overfor publikum. Sandefjord bibliotek har begynt å bruke blogg til nyheter, og biblioteket i Ullensvang prøver seg med anmeldelser av barnebøker. Fauske er altså blant de de aller første her, og foreløpig er vi vel på et nivå hvor vi prøver å finne ut hva dette mediet er, hva et folkebibliotek kan bruke det til, og hvilke konsekvenser det har for bibliotekvesenet at det overhodet eksisterer. Er dette noe vi bruker for å henlede oppmerksomheten på tilbudet vårt, eller er det en del av tilbudet vårt - er det reklame eller en tjeneste i seg selv?

Heldigvis egner blogger seg godt til offentlig utprøving av noe helt nytt. De er uformelle og brukes gjerne til høyttenking. I en blogg kan ideer slippe til med barnesykdommer og alt. Vi håper folk vil oppfatte denne bloggen på den måten, som noe vi har startet uten helt å vite hva det skal bli til, og som forhåpentligvis vil finne sin form etter hvert.

En av tingene vi prøver ut er hva slags innhold vi kan bruke den til. Vi tenker oss blant annet at den nettopp kan brukes til å tenke høyt om bibliotekets fremtid og den veien vi beveger oss i. Vi har og vil ha brukere med meninger om biblioteket og forslag til utviklingen. Men er det mulig å få en blogg til å fungere som en forslagskasse eller diskusjonsgruppe?

Blant ideene våre har vært det å fungere som en liten portal til Fauske-delen av bloggosfæren. Bloggosfæren utgjør en voksende del av informasjonsverden, og den delen som handler om Fauske er relevant for oss. Derfor "Fauske-blogger" til venstre i vinduet.

Vi vil også prøve å bruke den til nyheter: nye bøker og medier i biblioteket, åpningstider, utstillinger, arrangementer og konkurranser, nye tjenester, omorganiseringer i biblioteket, nytt på nettsidene våre - og kanskje bare små innblikk i det egentlig går med biblioteket.

Bloggen vår må kunne brukes til bokanmeldelser og litteraturprat, tror vi. I så fall må vinklingen være lokal: lokal litteratur og lokale meninger om litteratur. Men hvordan få det til - hvem skal produsere dette innholdet?

Biblioteket har jo også en tradisjonell hjemmeside. Vi vet ikke hva rollefordelingen mellom bloggen og hjemmesiden bør være, om blogg over tid kan erstatte hjemmesidene helt, om vi faktisk må publisere samme innholdet begge steder eller om det vil finnes en naturlig arbeidsfordeling.

Som man ser er det mye å gripe fatt i. Derfor har vi valgt en "langsom" offentliggjøring av forsøket - simpelthen lagt bloggen ut på nettet og begynt å eksperimentere med den, uten å annonsere det på noen måte. Så får de som finner frem til den spre budskapet!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vi publiserer nyhetene både på hjemmesida vår og på bloggen. På bloggen bare kopierer og limer vi inn - så det er fort gjort. Poenget med blogg synes vi er at publikum kan abonnere via rss + at de kan kommentere.
Og så er det jo litt morsomt å prøve ut nye ting! :-) Hilsen Kirsti Opstad, Sandefjord bibliotek

Lasse G. Dahl sa...

Jeg synes som nevnt at dette er et spennende prosjekt. Siden jeg na har sett at den oppdateres jevnlig, har jeg i dag laget en link til bloggen fra min egen side. Kanskje det fører til et treff eller to til?

:-)

Fauske bibliotek sa...

Det kan vi håpe - takk skal du ha!