tirsdag, desember 20, 2005

Lasses hjemmeside har funnet bloggen vår, og foruten å gratulere oss har han sine meninger om saken i en post om Fauske bibliotek. Han tar opp blogger som et egnet verktøy for små institusjoner som vår, og for de større. Interressant!

Ingen kommentarer: